Suomen kielen opettajille, kääntäjille, tulkeille ja opiskelijoille suunnatut seminaarit

Suomen kielen opettajille, kääntäjille, tulkeille ja opiskelijoille suunnatut seminaarit

Vuodesta 2013 lähtien Suomen Pietarin instituutti yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa on järjestänyt ilmaisia seminaareja Venäjällä toimiville suomen kielen opettajille, kääntäjille, tulkeille ja opiskelijoille. Tavoitteena on ollut täydentää suomen kielen asiantuntijoiden koulutusta ja osaamista sekä auttaa opettajia tekemään opetusprosessista elävämpää, motivoivampaa ja natiivien autenttisia viestintätilanteita vastaavampaa ja esitellä kääntäjille ja tulkeille uusinta uutta tutkimusta ja käytäntöä kääntämisen ja tulkkauksen alalta.

2013-2014

Vuosina 2013-2014 jatkuneen seminaarisarjan nimi oli Suomen kieli eläväksi. Projektin osallistujat paransivat puhutun suomen kielen taitojaan natiivivetäjien johdolla, verkostoituivat Pietarista, Leningradin alueelta ja Karjalasta tulevien kollegoiden kanssa sekä tuottivat ja saivat konkreettista materiaalia opetuksen avuksi. Seminaarien aiheiden joukkoon kuuluivat mm. Tekstit opetuksen apuna, Ääntämisen opettaminen, Viestintä ja journalismi opettajan työvälineinä, Yleiseurooppalainen viitekehys kielten opettamisen ja arvioinnin tueksi, Miten vähemmistökieli ja -kulttuuri säilyvät?, Aleksis Kivi ja Tove Jansson – kirjailijoiden teemavuosi Pietarissa, Kaunokirjallisuuden alueelliset ja sosiaaliset kielimuodot, Puhekielen ja murteen kääntäminen kaunokirjallisuudessa, Miten runoutta ja lauluja hyödynnetään opetuksessa? Luennoista ja työpajoista koostuneiden seminaarien vetäjinä toimivat Helsingin yliopiston lehtorit Lari Kotilainen, Sari Päivärinne, Yrjö Lauranto, Liisa Tiittula, Tuuli Hulmi-Lassila, toimittajat Susanna Niinivaara ja Pekka Mikkola, taiteilija ja tutkija Leena Valkeapää ja porosaamelainen Oula A. Valkeapää, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja ja suomen kielen professori Pirkko Nuolijärvi, Suomen Pietarin instituutin projektikoordinaattori Pauli Tapio, kääntäjä Anna Sidorova ja kirjailija Karo Hämäläinen.

2016-2017

Vuosina 2016-2017 projektin nimi oli Rajapinnoilla: kun taide ja tiede kohtaavat toisensa. Rajapinnoilla-hanke sisälsi luentoja ja työpajoja suomen kielen opettajille ja opiskelijoille sekä suomea osaaville taiteen alan ammattilaisille, kääntäjille ja näiksi kouluttautuville. Tavoitteena oli luoda edellytyksiä ammattilaiseen pätevöitymiseen, luovien alojen ammattilaisten kohtaamiseen ja verkostoitumiseen sekä uusien työmuotojen kehittämiseen suomalaisten ja venäläisten koulutusalan ja luovien alojen toimijoiden kesken. Rajapinnoilla-hankkeen puitteissa järjestettiin viisi kaksi päivää kestänyttä seminaaria. Ohjaajiksi kutsuttiin suomalaisia asiantuntijoita ja ammattilaisia: elokuvakäsikirjoittaja Anna Heinämaa, taidepedagogi Sinikka Rusanen, Suomen Pietarin instituutin harjoittelija Anita Pölönen, S2-opettajat Anja Keränen, Jenni Alisaari ja Leena Maria Heikkola, muusikot Kati Kokkonen, Ilona Korhonen ja Petra Poutanen-Hurme, kirjailija Juha Hurme, lingvistit Irina Piippo ja Eero Voutilainen, Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen opettajat Marjatta Palo, Päivi Pasanen, Erja Tenhonen-Lightfoot ja Julia Ekman,  runoilija Risto Rasa, suomen kielen filologi Olga Milovidova ja av-kääntäjä Liisa Viitanen. Hankkeessa pyrittiin lisäksi yhteisproduktioihin tai -esiintymisiin. Teemoja ovat olleet muun muassa draama ja laulu kielenopetuksessa, luova kirjoittaminen suomen kielellä, eri lajit kääntämisessä ja aihepiirit tulkkauksessa. Kunkin seminaarin kohdeyleisö kattoi eri ammattiryhmiä opettajista ja opiskelijoista musiikin ammattilaisiin, tulkkeihin ja kääntäjiin. Rajapinnoilla-sarjan tarkoitus on ollut ruokkia pitkäkestoista kehitystä, joka vahvistaisi kielen oppimisen ja kulttuurienvälisen kommunikaation perusrakenteita. Toiminta on ollut tavoitteellista: se on luonut taiteen ja tieteen rajoja ylittäviä yhteistyösuhteita, ammatillista itsetuntoa ja on tarjonnut konkreetteja työtilaisuuksia.

Rajapinnoilla-projektin puitteissa vuonna 2016 Suomen Pietarin instituutti yhteistyössä CIMOn, Koneen Säätiön ja Suomen Pietarin pääkonsulaatin kanssa järjesti Venäjän federaatiossa toimiville suomen kielen opettajille suunnatun aluekokouksen. Kokouksessa keskusteltiin Venäjän eri oppilaitoksissa tapahtuvasta suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin opetuksesta ja vaihdettiin siihen liittyviä kokemuksia. Tilaisuuden esityslistaan kuuluivat kysymykseet: miten innostaa opiskelijaa ryhtymään suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi, tutkijaksi, kääntäjäksi ja tulkiksi sekä mitä ammattiosaamista ja kannustusta oppilaitokset ja muut tahot tarjoavat opiskelijoille ja vastavalmistuneille asiantuntijoille? Aluekokouksessa esitelmänsä ja luentonsa pitivät opettajat Herzenin kasvatustieteellisestä yliopistosta, Moskovan kansainvälisten suhteiden yliopistosta, Petroskoin valtionyliopistosta, Pietarin valtionyliopistosta, Udmurtian valtionyliopistosta, Pietarin kristillisestä akatemiasta, Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Pietarin kouluista nro 84 ja 204, Nordic School -kielikoulusta, Karjalan kansallisesta teatterista, Karjalan Sanomista, CIMOsta, FILIstä, Helsingin opetustoimesta, Suomen kielen opettamiseen erikoistuneiden Pietarin koulujen liitosta.

 

2018

Vuonna 2018 Suomen Pietarin instituutti yhteistyössä Koneen Säätiön, Suomen Viron instituutin, Suomen Viron suurlähetystön ja Tarton yliopiston Narvan oppilaitoksen kanssa järjesti Venäjällä ja Virossa toimivien suomen kielen opettajien, kääntäjien ja tulkkien seminaarin Narvassa. Tavoitteena on ollut tarjota opettajille, kääntäjille ja tulkeille täydennyskoulutusta ja opettajille myös menetelmiä, jotka auttavat tekemään kielenopetuksesta elävämpää, todellista kielenkäyttöä vastaavampaa ja motivoivampaa. Seminaarissa saatujen kielitieteen, kielen opetuksen ja käännöstieteen alan tietojen, taitojen ja ideoiden avulla osallistujat ovat voineet elävöittää omaa opetustaan ja kielitaitoaan sekä kartuttaa sanavarastoaan. Seminaari on ollut mainio mahdollisuus oppia toistensa kokemuksista, laajentaa horisontteja, verkostoitua ja vahvistaa yhteyksiä eri maissa työskentelevien välillä. Kolmipäiväisessä seminaarissa keskityttiin eri aiheisiin, kuten suomen kieli ja kulttuuri, kääntämisen haasteita, opetusmenetelmiä, improvisaatiota tulkkaukseen valmistautumisessa ym. Seminaarin vetäjinä ovat toimineet asiantuntijat Suomesta, Venäjältä ja Virosta. Ohjelmassa on ollut sekä luentoja että työpajoja. Osallistujat viettivät yhteisiä illallisia ja kävivät Narvan kaupungin kierroksella Koillis-Viron suomen kielen opettajan ja paikallisen matkaoppaan Kaja Toikan kanssa.

2019

Vuonna 2019 suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin seminaarit kantavat nimeä Suomen kielen taidosta voimavara. Tavoitteena oli ennen kaikkea tukea suomen kielen opettajien ja kääntäjien ammatillista kehitystä sekä vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä niin suomen kielen opetuksen, kirjallisuuden ja kulttuurin, kuin myös suomen kielen kääntämisen ja siihen liittyvän teorian alueella. 

Yhteistyötä suomen kieltä opettavien koulujen yhdistyksen kanssa jatkettiin. Toteutimme yhteistyössä koululaisille suunnatun suomen kielen sarjakuvatyöpajan sekä suomen kielen opiskelusta ja opiskelusta Suomessa kiinnostuneille suunnatun Valitsemme suomen kielen -seminaarin. Seminaarin toteutukseen osallistui Suomen instituutin sekä suomea opettavien koulujen yhdistyksen lisäksi Kouvolan kaupunki. Lisäksi keväällä järjestettiin suuremmalle yleisölle suunnattu Suomen kieli: käyttöohjeet -seminaari yhteistyössä Kielikeskus Marjalan kanssa.

Keväällä 2019 järjestettiin kaksipäiväinen pedogogiikka-aiheinen suomen kielen seminaari, jonka pääteemat olivat muun muassa pedagogiikka ja oppilaan erityisominaisuuksien huomioiminen suomen kielen opetuksessa. Seminaarissa oli luennoitsijoina filologi Önne Kankainen, selkokieleen erikoistunut opettaja Hanna Männikkölahti sekä neuropsykologi Johanna Nukari. 

Lisäksi vuonna 2018 käynnistetty suomen kielen kääntäjille suunnattu projekti vietiin päätökseen. Projektin puitteissa käännettiin ja julkaistiin tietokirjailija Laura Ertimon ja kuvittaja Satu Kontisen lasten tietokirja Vesi. Tarina maailman tärkeimmästä aineesta. Projektiin osallistui kaikkiaan 15 kääntäjää ja vuonna 2019 julkaistiin venäjänkielinen teos Вода. Книга о самом важном веществе на Земле. Syksyllä 2019 Pietarissa järjestettiin kaksi erilaista esittelytilaisuutta: interaktiivinen esittely koululasille Vesimuseossa sekä avoin keskustelutilaisuus Suomen Pietarin instituutilla. Tilaisuuksissa kirjan tekijät, Ertimo ja Kontinen, esittelivät käännöstä ja kertoivat alkuperäisen kirjan syntyvaiheista. 
 

Venäjä

Pietari,
Bolshaja Konjushennaja 8
info@instfin.ru

Toimiston aukioloajat:  
ma-to 10-18
pe 10-16

Puhelin: +7 (812) 606-65-65
Faksi: +7 (812) 606-63-70

SUOMI

PL 313, 53501 Lappeenranta 

Liity uutiskirjeen tilaajaksi