Keskustelukerho: tutustutaan!

13. helmikuuta, 20. helmikuuta | 18:00
Missä?

Suomen Pietarin instituutin kirjasto, Bolshaja Konjushennaja 8

Milloin?

13. helmikuuta, 20. helmikuuta | 18:00

Keskustelukerho on taas täällä! Vuoden ensimmäisellä tapaamisella osallistujat tutustuvat toisiinsa ja keskustelukerhon uuteen ohjaajaan, Jasminiin. Tule siis kertomaan itsestäsi ja tutustumaan muihin suomen kielen harrastajiin!

13. helmikuuta, 18:00

Alkeistason keskustelukerho on suunnattu teille, jotka olette opiskelleet suomea jo vähintään puoli vuotta ja osaatte jo keskustella yksinkertaisista asioista — kertoa itsestänne, perheestänne, keskustella säästä yms. Alkeistason keskustelukerhossa pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon suomen kieltä, mutta apuna voi käyttää myös venäjää.

Ilmoittautuminen: instfin.timepad.ru

20. helmikuuta, 18:00

Jatkotason keskustelukerho on suunnattu suomea jo pitkään opiskeleville, jotka osaavat keskustella vapaasti eri aiheista, mutta haluavat ylläpitää ja parantaa kielitaitoaan. Tämä keskustelukerho on ainoastaan suomenkielinen!

Ilmoittautuminen: instfin.timepad.ru