Yleistietoa

01/03

Suomen Pietarin instituutti on suomalaisen ja venäläisen kulttuurin sekä tieteellisen yhteistyön kohtauspaikka Venäjän Pohjoisessa pääkaupungissa, Pietarissa.

Instituutti järjestää näyttelyitä, konsertteja, seminaareja ja muita tapahtumia, tukee suomen kielen opettajien täydennyskoulutusta sekä järjestää seminaareja suomalaisen kirjallisuuden venäjäntäjille. Instituutin säännölliset Café Lingua -keskusteluklubit ja suomalaisen kirjallisuuden lukupiiri, ovat avoimia kaikille suomen kielen harrastajille. Instituutin toimintaan sisältyy myös laajoja, monivuotisia kärkihankkeita muun muassa arkkitehtuurin ja designin saralla.

Suomen Pietarin instituutti on osa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoa, johon kuuluu 17 itsenäistä yksikköä. Instituutti saa perusrahoitusta Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja hankerahoitusta mm. yksityisiltä säätiöiltä. Venäjän federaation alueella Suomen Pietarin instituutti on ainoa suomalainen tiede- ja kulttuurikeskus.

Suomen Pietarin instituutti on Venäjälle rekisteröity itsenäinen ei-kaupallinen kulttuuritoimija (ven. ANO). Instituutti toimii sillanrakentajana kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja ymmärryksen lisäämiseksi. Se myös edistää monikansallista kulttuuriyhteistyötä Itämeren ympärysvaltioiden piirissä. Tässä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat EU-maiden kulttuuri-instituuttien verkosto EUNIC sekä Pohjois-Euroopan ja Baltian maiden Pietarissa toimivat kulttuuri-instituutit ja konsuliedustustot.

Instituutti toimii tiiviissä yhteistyössä perustajatahojensa, Suomen pääkonsulaatin sekä paikallisten venäläisten toimijoiden kanssa. Instituutti edistää maiden välistä kirjailija- , taiteilija- ja tutkijayhteistyötä. Instituutin ylläpitämä kirjasto palvelee niin Pietarin suomalaisyhteisöä kuin naapurimaansa kulttuurista kiinnostuneita venäläisiä.

Linkit:

Muut Suomen instituutit